Zvest

Pred meditacijo se za trenutek ustavi in vse, kar te vznemirja, položi v Božje roke. Trikrat globoko vdihni. Ne pozabi, da si v ljubeči Božji navzočnosti.

1 Mojzes 25,26

Potem je prišel na svet njegov brat. Z roko je trdno držal Ezava za peto. Dali so mu ime Jakob.

Jakob je Izakov drugorojenec. Že od rojstva je tekmoval z bratom dvojčkom Ezavom in si naposled od njega z zvijačo, za krožnik leče, pridobil pravice prvorojenega in Izakov blagoslov. Ko Jakob zbeži pred bratovo jezo, izkusi prevaro svojega strica. Po videnju Boga je Jakob preimenovan v Izraela in spravljen z Ezavom. Bog je imel v načrtu narediti po Jakobu velike stvari in ga je vodil vse do izpolnitve tega načrta.

Kako dajem svojim načrtom prednost pred tistimi, ki jih ima zame Bog?

Kaj bi lahko storil, da bi imela Božja previdnost večji vpliv na moje odločitve?

(Obrni se na Boga z naslednjo molitvijo ali kakor ti narekuje srce.)

 

Bog, voditelj tebi zvestega ljudstva,vodi moje srce, moje misli in življenje.

Amen.