Znamenja vere

Preden začneš, se za nekaj trenutkov ustavi in se sprosti.
Trikrat globoko vdihni in se zavedaj ljubeče Božje navzočnosti v sebi.


Janez 20,29

Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ?
Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati!«


S temi besedami Jezus misli na nas, ki ga nismo videli v mesu. Ali pač? Si kdaj videl Jezusa v toplem objemu dolgoletnih prijateljev? Ali prepoznal Njegov glas v ljubeznivem pogovoru med babico in zaskrbljenim vnukom? Seveda to ni isti Jezus, kot so ga po vstajenju gledali Tomaž in drugi učenci, ampak je Jezus, ki se razodeva po življenjih vseh, ki vanj verujejo. Videti Jezusa živega in se dotakniti njegovih ran je pri Tomažu poglobilo vero in upanje. Tudi danes smo verniki poklicani, da predstavljamo živa znamenja upanja vsakomur, ki se kot Tomaž obotavlja verovati.

Sem zadnje čase kje slišal ali se dotikal Jezusa?

Koliko sem pripravljen verovati stvarem, ki jih ne morem videti ali z lastnimi rokami preizkusiti?

(Pogovori se z Bogom, z naslednjimi besedami ali po svoje.)

Bog vsega dobrega, hvala ti za dar vere v vstalega Jezusa.
Daj, da bi se globlje zavedal upanja, ki ga prinaša njegova navzočnost.


Amen.