Življenje je sveto

Ko vstopaš v molitev, se ustavi in umiri svoje misli. Trikrat globoko vdihni. Razmisli o lepoti in svetosti vsega stvarstva in vsega življenja, vsake osebe. Zahvali se Bogu za njegov dar družine in prijateljev.

Psalm 8,6-7

Naredil si ga malo nižjega od Boga, s slavo in častjo si ga ovenčal. Dal si mu oblast nad deli svojih rok, vse si položil pod njegove noge.

Nekateri ljudje živijo tako, kot da svet obstaja le zaradi njih in zaradi zadovoljevanja njihovih materialnih potreb. Taka drža je nasprotna temu, kar pomeni hoditi za Jezusom. Naše dostojanstvo, ki ga imamo kot človeška bitja, je blagoslov, ki smo ga prejeli od Boga, ki nas je ustvaril. Ta se navezuje na našo odgovornost, da skrbimo za vse ustvarjeno. Naše spoštovanje do Boga, drug do drugega in do stvarstva se kaže v odločitvah, ki jih sprejemamo. Ko izbiramo, kaj bomo danes naredili, moramo upoštevati, kako bodo naše odločitve vplivale na prihodnost.

Kako bi lahko bolj premišljeno in odgovorno uporabljal vodo, zrak, hrano in druge zemeljske dobrine?

Katere odločitve bi lahko sprejel, da bi pokazal večje spoštovanje do Boga, do drugih in do stvarstva?

(Obrni se na Gospoda z naslednjimi besedami ali kakor ti narekuje srce.)

 

K tebi molim, Gospod vsega stvarstva, ki blagoslavljaš moje življenje z obiljem svoje ljubezni in mi daješ vse, kar vsak dan potrebujem. Pomagaj mi, da bom odseval tvoj dar ljubezni.

Amen.