Živeti z veseljem

Vzemi si nekaj trenutkov da se umiriš. Osredotoči se na dihanje in bodi navzoč Bogu, ki ima nad teboj veliko veselje.

Janez 15,10-12

Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni.

To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.

Izpolnjevanje Božjih zapovedi nas ohranja v dobrem in pravilnem odnosu z Bogom in drugimi. Tako smo lahko bolj odprti Božji ljubezni in jo želimo deliti z drugimi. Vemo, kako slabo in raztrgano se lahko počutimo, ko se v naše medsebojne odnose vrine greh. Biti v pravilnem odnosu z Bogom in z drugimi je v resnici izvir veselja. Za Jezusa sta vir njegovega veselja odnos, ki ga ima z Očetom, in želja, da bi to veselje okušali tudi mi. Ljubiti druge je preprosto, če se zavedamo, kako nas Jezus ljubi.

Ali se zmorem odpreti za veselje, ki mi ga želi dati Jezus?

Kaj me ovira, da bi bolj zvesto ljubil druge, tako kot Jezus ljubi mene?

(Zmoli k Jezusu z naslednjimi besedami ali kakor ti narekuje srce.)

 

Jezus, hočem živeti v veselju pravega odnosa s teboj. Daj mi milost, da sprejmem tvojo ljubezen in ljubim druge tako, kot ti mene ljubiš.

Amen.