Živeti v svobodi

Ko vstopaš v molitev, se za trenutek ustavi in dovoli telesu in umu, da se umirita. Nekajkrat počasi in globoko vdihni. Bog čuti do tebe posebno naklonjenost in ljubezen, ki ti jo želi v naslednjih minutah razodeti.

Galačanom 5,22-23

Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje.

Zoper te stvari ni postave.

Ta svetopisemski odlomek je del Pavlovega pisma Cerkvi v Galatiji, ki se je znašla v težavah. Nekateri misijonarji so usmerjali nove spreobrnjence na napačno pot, ko so vztrajno trdili, da odrešenje temelji na veri v Kristusa in na vdanosti Mojzesovi postavi. Pavel nove vernike spomni, da ni Mojzesova postava tista, ki odrešuje, ampak vera v Jezusa in njegovo obljubo. To je eno izmed Pavlovih sporočil, ki vlivajo upanje. Spominja nas, da smo tudi sami poklicani k življenju v svobodi križa. Delovanje Svetega Duha v zgodnjih krščanskih skupnostih in med nami nas usmerja k ljubezni, miru, potrpežljivosti, dobrotljivosti, zvestobi, blagosti in samoobvladovanju.

Katere sadove Svetega Duha lahko prepoznam, ko se trudim biti pozoren na njegove navdihe?

Kako bi se lahko bolje uglasil z delovanjem Duha v sebi?

(Moli k Bogu, uporabi naslednje besede ali svoje.)

 

Gospod, napolni me s svojim Svetim Duhom, da bom lahko veselo pričeval zate z vsem, kar bom delal ali govoril.

Amen.