Zbiranje pri maši

Za trenutek se ustavi in pozornost posveti dihanju. Potihem štej do 10 in se zavedaj, da je Bog s tabo.

Psalm 119,89

GOSPOD, na veke ostaja tvoja beseda, trdno stoji v nebesih.

Prosim. Hvala. Oprosti. Ljubim te.

Besede imajo v naših življenjih veliko moč. Če smo do njih odprti, imajo moč, da nas spremenijo. Pri obhajanju maše srečamo Božjo Besedo. Evangeljska berila, pridiga, skupne molitve in posvetilne besede se vse združijo v dejanju bogoslužja in zahvale. To je velik izziv; da bi imele besede moč spreminjati, morajo biti najprej slišane, mi pa se moramo po njih tudi ravnati; moramo poslušati, slišati in odgovoriti.

Kako lahko pri maši bolj odprto in zbrano poslušam in molim tako, da se zavedam izgovorjenih besed?

Katere Božje besede so vplivale na moje življenje?

(Pobožno se pogovori z Bogom v tišini svojega srca ali v naslednji molitvi.)

 

Bog stvarnik, po tvojih besedah je vse prišlo v bivanje. Vodi me tako, da bom tvojo besedo, ki se razglaša po evangelijih, sprejemal z odprtim srcem in razumom.

Amen.