Za Duha odprta srca

Preden začneš, se za nekaj trenutkov ustavi. Nekajkrat globoko vdihni, da se umiriš. Zavedaj se ljubeče Božje navzočnosti v sebi in okoli sebe.

Kološanom 3,16 Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu.

S krstom smo bili vpeljani v občestvo, v katerem nosimo dvojno odgovornost. Prvič, odgovorni smo zase in za svojo duhovno rast. »Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami« pomeni pripravljenost našega srca, da se prepusti vodenju Svetega Duha, in tudi našo pripravljenost, da napredujemo v odnosu s Kristusom z molitvijo in preučevanjem Svetega pisma. Drugič, odgovorni smo drug do drugega. Življenje v Kristusu naj bi delili z drugimi z besedo in zgledom. Z medsebojnim poučevanjem in opominjanjem kot tudi s skupnim čaščenjem pomagamo graditi občestvo in delamo za Božje kraljestvo.

Kako prevzemam odgovornost za svojo duhovno rast?

Kako lahko prevzamem odgovornost za rast svoje verske skupnosti?

(Govori z Bogom, uporabi naslednjo molitev ali kakor ti narekuje srce.) Dobri Bog, hvala ti za dar vere in za milost, da sem bil poklican k novemu življenju v Kristusu. Pomagaj mi, da bom darove, ki si mi jih dal, uporabljal za to, da bom vodil ljudi k tebi.

Amen.