Vsakdo je dobrodošel

V pripravi na meditacijo usmeri svojo pozornost v notranjost. Bog te kliče, da bi bil svetilnik ljubezni med ljudmi. Umiri se in sprosti v njegovi ljubeči navzočnosti.

Rimljanom 15,15-16

Vendar sem vam ponekod napisal nekoliko drzneje, da bi vas spomnil na to, kar že veste; to pa v môči milosti, ki mi jo je dal Bog, da bi bil služabnik Kristusa Jezusa med pogani in opravljal duhovniško službo za Božji evangelij, da bi tako pogani postali Bogu prijetna daritev, posvečena v Svetem Duhu.

Navdihnjen z Božjo milostjo se je Pavel čutil prisiljenega obrniti se na pogane, da bi jih vključil v svoje poslanstvo oznanjevanja evangelija. To je povzročilo spore med judovskimi kristjani, ki so verovali, da morajo biti poganski spreobrnjenci najprej obrezani. Pavel pa je že vedel to, kar vemo danes: Bog je Bog vseh ljudi. Brez izjeme. Brez dodatnega človeškega postavljanja pogojev. Vsak od nas je bil rešen po Jezusu, na načine, ki so znani le Bogu.

Ali moje mišljenje in vedenje odsevata vero v Boga, ki je Bog vseh ljudi?

Kaj lahko danes naredim, da bi razširil svoje razumevanje drugih religioznih prepričanj?

(Obrni se na Gospoda z naslednjimi besedami ali kakor ti narekuje srce.)

 

Bog ljubezni, nauči me hoditi s svojimi brati in sestrami, da bi gradil svet pravičnosti in miru za vse.

Amen.