Vrednost enega

Preden začneš, se za nekaj trenutkov ustavi, da se umiriš. Nekajkrat počasi in globoko vdihni. Zavedaj se, da si v naročju ljubeče Božje navzočnosti.

Luka 15,10

Povem vam: Prav táko veselje bo vpričo Božjih angelov nad enim grešnikom, ki se spreobrne.

Število ena se lahko zdi nepomembno, neznatno. Predstavljaj si eno ovco izmed stotih ali en kovanec izmed desetih. Na dolgem seznamu stvari se zdi ena sama zelo malo. Toda potem razmisli o eni pozitivni pripombi, enem odločilnem golu, enem dragocenem novem življenju. Ali vidiš smisel Jezusovih besed? Ena lahko ogromno prispeva k dobremu. Enega za drugim je Jezus ozdravljal. Enega za drugim nas je Jezus vabil v globlji odnos z Očetom. In bil je Eden, Jezus Kristus, ki je odrešil svet. Vsakdo izmed nas, vsak človek je dragocen v Božjih očeh in kot učenci smo poklicani, da spoznamo veliko vrednost vsakogar izmed nas.

O kom vem, da danes potrebuje izkušnjo Božjega dotika?

Kaj lahko naredim, da postanem kanal, po katerem se bo Bog lahko dotaknil tega človeka?

(Zmoli k Bogu z naslednjimi besedami ali po svoje.)

Bog vsega usmiljenja in sočutja, pomagaj mi gledati s tvojimi očmi, da bom mogel danes in vsak dan prepoznati tistega, ki je najbolj potreben tvoje bližine.

Amen.