Voda življenja

Vzemi si trenutek za srce. Osvobodi svoj um raztresenosti. Nekajkrat globoko vdihni. Odpri svoj um in srce Bogu.

Matej 28,19

Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha.

Pogosti izraz »umirati od žeje« kaže na oživljajočo moč vode. V zakramentalnem življenju Cerkve je krstna voda znamenje našega vstopa v Božjo družino. Tega se spominjamo vsakič, ko vstopimo v cerkev in pomočimo prst v posodo z blagoslovljeno vodo ter naredimo znamenje križa. To dejanje nas spomni, kako smo pri krstu postali del Božje družine. Spomni nas na milost, ki smo jo prejeli pri krstu in ki traja vse življenje.

Kako spoštljivo in pozorno se pokrižam z blagoslovljeno vodo?

Kako lahko z večjo pozornostjo in zavedanjem opravljam takšna obredna dejanja?

(Zmoli k Bogu, uporabi naslednjo molitev ali svojo.)

 

Oče ljubezni, ti izlivaš svojo obilno ljubezen po krstnih vodah. Pomagaj mi rasti v tvoji ljubezni kot tvoj sin/hči. Naj pričujem zate vsem, ki jih srečujem.

Amen.