Videti to, kar gledamo

Ko vstopaš v meditacijo, se za trenutek ustavi in dovoli telesu in umu, da se umirita. Naj te begajoče misli ne vznemirjajo. Naredi nekaj počasnih, globokih vdihov. Zavedaj se, da te Bog neskončno ljubi.

Luka 7,22

Odgovoril jima je: „Pojdita in sporočita Janezu, kar sta videla in slišala …“

Jezus je učencema Janeza Krstnika odgovoril, da po njem slepi spet vidijo, gluhi slišijo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, mrtvi obujeni in ubogim se oznanja blagovest odrešujoče Božje milosti. Jezusovo življenje in dejanja  izkazujejo, da je on Odrešenik. Ljudje smo lahko na mnoge načine slepi, hromi, gluhi, mrtvi, nečisti ali ubogi. Jezus nas kliče, da bi s svojimi življenji pričevali za Božjo navzočnost, ki prinaša svetu ozdravljenje.

V čem potrebujem ozdravljajočo Božjo milost?

Sem v zadnjem času videl ali slišal kaj takega, kar potrjuje Jezusovo navzočnost med nami?

(Zmoli k Jezusu, uporabi naslednjo molitev ali pa svojo.)

 

Gospod, ozdravi v meni vse tisto, kar drugim preprečuje, da bi mogli odkrivati tvojo navzočnost.

Amen.