Vera, upanje in ljubezen

Ko začenjaš meditacijo, se za nekaj trenutkov ustavi, da se umiriš. Naj se tvoj um osvobodi vsakršnega vznemirjenja ali skrbi. Zavedaj se velike ljubezni, ki jo Bog čuti do tebe.

1 Korinčanom 13,13 Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen.

Pavel nam v prvem pismu Korinčanom govori, da je od treh od Boga prejetih duhovnih darov največja ljubezen. Da bi spoznali resničnost njegovih besed, se moramo le ozreti k Jezusu. Vse njegovo življenje je primer ljubezni, ki je v harmoniji z Božjo voljo in Božjim kraljestvom, ki ga je oznanjal. Ko nas zajame zmeda minljivih svetnih užitkov, se spomnimo teh večnih kreposti.

Kako sem okušal harmonijo, ki izvira iz Božjega daru ljubezni?

Kako me Bog vabi, da bi v skladu z Božjim načrtom ljubil sebe in druge?

(Zmoli k Bogu, uporabi naslednjo molitev ali svojo.) Bog ljubezni, moja vera, moje upanje in moja ljubezen izvirajo iz tebe. Molim, da bi ti darovi vedno rasli v meni in bi jih lahko delil tudi drugim v slavo tvojega imena.

Amen.