Vera je moč

Pred oddihom se za nekaj trenutkov ustavi in pusti raztresenost ob strani. Naredi nekaj globokih vdihov in počivaj v ljubeči Božji navzočnosti.

2 Timotej 3,14

Toda ti ostani pri tem, česar si se naučil in v veri sprejel, ker veš, od koga si se naučil.

Veliko podobnosti je med časom svetega Pavla in našim časom. Živeti kot kristjan je bila zavestna izbira, ki je družba večinoma ni podpirala. Kristjani se srečujemo z mnogimi skušnjavami, da bi se odvrnili od vere ali postali mlačni v njenem prakticiranju. Pavel prigovarja Timoteju (in nam), naj bomo zvesti temu, česar smo se naučili in verovali glede Jezusa. Naše zbiranje k evharistiji je pot, ki krepi našo vero in podpira naše skupno poslanstvo kot učencev. Naša osebna vernost gradi močnejšo vero skupnosti.

Pavel je opogumil Timoteja, naj zaupa njegovi veri. Kako lahko jaz opogumim druge, da bi verovali?

Kje najdem moč, da živim verno krščansko življenje?

(Govori z Bogom v naslednji molitvi ali pa uporabi svojo.)

Ljubi Bog, Tvoj dar vere mi je dragocen. Daj mi milost, da bom živel tako, da bodo drugi prepoznali Jezusa v meni.

Amen.