Velikonočna vigilija

Vdihuj Duha, izdihuj vse, kar te obremenjuje in vznemirja. Sprosti se in dihaj, naj skozi tebe veje Božji Duh.


Izaija 55,3
Nagnite svoje uho in pridite k meni,
poslušajte in bo živela vaša duša.

V tem odlomku prerok Izaija opozarja, obenem pa nam daje razlog za upanje: bodite pozorni, pozorno prisluhnite. To je klic k obvezi. Sklenimo, da bomo poslušali. To ni lahka naloga. Ni bila lahka v Izaijevih časih in ni lahka zdaj. Danes smo navajeni hitrih odgovorov in hitrih rešitev. Odgovarjanje Gospodu pa zahteva svoj čas. Toda poglejmo nagrado za našo poslušnost: »… in živela bo vaša duša.«

Kaj bi od tebe zahtevala odločitev za pozornejše poslušanje Božje besede?

Kaj bi lahko naredil, da bi postal boljši poslušalec Božje besede?

(Govori z Gospodom v naslednji molitvi ali pa moli po svoje.)
Dober in milostljiv Bog, moje življenje je lahko tako vročično, da ne uspem prisluhniti tvojim poživljajočim besedam. Naj mi tvoja milost odpre ušesa, da te bom lahko poslušal.

Amen.