Vedno z nami

Preden začneš, se za nekaj trenutkov ustavi. Nekajkrat globoko vdihni, da se umiriš. Zavedaj se ljubeče Božje navzočnosti v sebi in okoli sebe.

Matej 28,19-20

»Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«

Biti učenec zmeraj pomeni odnos. Jezus je vzpostavil odnose s svojimi učenci. Preden se je vrnil k Očetu, jim je naročil, naj gredo v svet in naredijo učence s krščevanjem in poučevanjem. Ko drugi slišijo Jezusovo veselo oznanilo, si tudi sami želijo vstopiti v odnos z njim.

Danes vstopamo v odnos z Jezusom po krstu. Poklicani smo v odnos z Jezusom in krščansko skupnostjo. Po krstu smo soudeleženi v dinamični navzočnosti Jezusa, ki nam obljublja: »Jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«

Kako se moj odnos z Jezusom kaže v mojih odnosih z drugimi?

Kako lahko z drugimi delim sadove svojega osebnega odnosa z Jezusom?

(Zmoli k Bogu z naslednjimi besedami ali po svoje.)

 

Ljubeči Bog, hvala ti, da me kličeš v odnos s svojim Sinom, Jezusom. Pomagaj mi zaupati, da je On od nekdaj z mano.

Amen.