V edinosti z Duhom

Vzemi si nekaj minut, da dosežeš notranjo tišino. Dihaj počasi in globoko, vdihuj Božjega Duha miru, izdihuj vse, kar te raztresa (vznemirja, obremenjuje).


Efežanom 4,4
Eno telo in en Duh, kakor ste tudi bili poklicani v enem upanju svojega poklica.

Te besede iz Pavlovega pisma Efežanom, skupaj z drugimi, ki jim sledijo, so bile verjetno napisane z namenom, da bi nam pokazale edinost Cerkve s Svetim Duhom. Zakramenti krsta, sprave in evharistije nas vodijo v to edinost z Duhom. Poklicani smo živeti v povezanosti in resničnem odnosu z Očetom, Sinom in Svetim Duhom. Le v tej edinosti lahko, kot Cerkev, oznanjamo blagovest in verodostojno pričujemo za Božje kraljestvo.

Na kakšne načine sem že okušal to edinost z drugimi in z Bogom?

Kako mi lahko zakramenti pri tem pomagajo?

(Moli, uporabi spodnje besede ali pa svoje.)
Bog Oče, Sin in Sveti Duh, sprejmi me v svoje naročje. Navdihni me, da bom lahko glasnik tvojega Duha edinosti v svoji družini, službi in skupnosti.

Amen.