Tvoje notranje svetišče

Najprej se osvobodi raztresenosti. Nekajkrat globoko vdihni, nato odpri svoj um in srce Gospodu.


1 Peter 2,4-5
K njemu stopite, k živemu kamnu, ki so ga sicer ljudje zavrgli, a je pri Bogu izbran in dragocen. Saj ste vendar živi kamni. Zato se vgrajujte v duhovno stavbo, tako da boste sveto duhovništvo in boste darovali duhovne žrtve, ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu.

Si se kdaj moral odločati med evangeljskimi in družbenimi vrednotami? Izbira ni zmeraj lahka, odločitev za evangeljske vrednote te lahko drago stane. In vendar, če je Kristus vogelni kamen našega obstoja, in to je, če smo v resnici njegovi učenci, bo po udejanjanju Božjih kreposti v nas dogradil notranje duhovno svetišče. To svetišče je Očetu dragoceno, nas pa poživlja.

Si kdaj imel možnost izbirati med evangeljskimi in družbenimi vrednotami?

Kakšno tolažbo so ti dale udejanjene Božje vrednote?

(Moli z naslednjimi besedami ali kakor čutiš.)
Dobri Bog, v svoji ljubezni si me ustvaril z namenom, da postanem duhovni človek. Naj po tvoji milosti zmeraj znova zajemam moč iz kamna, ki so ga zidarji zavrgli in je postal temelj moje vere.

Amen.