Trpljenje našega Gospoda

Sprosti se in globoko dihaj. Naj se polagoma od tebe umaknejo dnevne skrbi in vse, kar išče tvoje pozornosti. Vedi, da je Bog s tabo.


Janez 18,37-38

»Kdor je iz resnice, posluša moj glas.«
Pilat mu je rekel: »Kaj je resnica?


»Prebral sem na spletu.«

» Videl sem pri poročilih.«

» Slišal sem po radiu.«

»Sosed mi je povedal.«

Od kod prihajajo resnice, s katerimi živimo? Njegova resnica, njena resnica, njihova resnica – kateri naj verjamemo? Kaj naj izberemo v tej raznoliki ponudbi resnice?

Kot verniki smo poklicani le k eni resnici – evangeljski resnici. Enostavneje povedano, tisti, ki pripadajo Jezusu, resnico poslušajo in poznajo. Zaupanje, da resnica prihaja od našega Gospoda, napolnjuje naša življenja z notranjim mirom in gotovostjo.

Na katerih področjih prihaja do navzkrižja med tvojo resnico in Jezusovo resnico?

V kolikšni meri in zakaj resnice iz sveta vplivajo nate?

Poizkušaj najti in poimenovati načine za dejavneje vključevanje evangeljske resnice v svoje življenje.

(Zmoli po svoje ali z naslednjo molitvijo.)

 

Moj Bog, odpri moje srce resnici tvojega Sina, Jezusa Kristusa.

Amen.