To je moja molitev

Pred meditacijo se za trenutek ustavi in vse, kar te vznemirja, položi v Božje roke. Trikrat globoko vdihni. Ne pozabi, da si v ljubeči Božji navzočnosti.

Filipljanom 1,9-11

Molim pa tole: naj vaša ljubezen čedalje bolj napreduje v spoznavanju in v vsakršnem zaznavanju, da boste znali razlikovati, kaj je boljše, in boste tako čisti in neomadeževani za Kristusov dan.

Sveti Pavel je to pismo napisal, ko je bil v ječi. V njem izraža svojo veliko ljubezen in poln upanja moli za čedalje večje občestvo verujočih. Družine so prvo občestvo verujočih. V edinosti s Svetim Duhom so lahko rodoviten vir ljubezni, miru in pravičnosti. Naše družine nas učijo, kako si deliti, kako ljubiti, kako biti pravičen in pošten ter kako služiti drugim. Lahko se pridružimo Pavlovi molitvi, ko pomislimo na družine, ki jih poznamo. V lastni družini imamo čudovito priložnost, da sodelujemo pri delu Svetega Duha in tako delamo za Božje kraljestvo na zemlji.

Kako pogosto si vzamem čas za prepoznavanje tega, kaj je v mojem življenju vredno in dragoceno?

Kaj dragocenega sem se naučil v svoji družini, kar bi lahko posredoval tudi drugim?

(Pogovori se z Bogom z besedami iz spodnje molitve ali po svoje.)

 

Vedno ljubeči Bog, ti hrepeniš po tem, da bi rasli v ljubezni, modrosti in spoznavanju tebe. Vodi moj korak po tvojih stezah, da bom mogel biti čist in neomadeževan na dan, ko me pokličeš k sebi domov.

Amen.