Stvari, ki zadevajo življenje in smrt

Ko začenjaš meditacijo, se za nekaj trenutkov ustavi, da se umiriš. Nekajkrat počasi in globoko vdihni, spomni se, da si v ljubeči navzočnosti Boga, ki je v tebi.

1 Korinčanom 15,21 Ker je namreč po človeku smrt, je po človeku tudi vstajenje mrtvih.

S tematiko boja med dobrim in zlim se srečujemo v romanih, filmih, časopisih, televizijskih poročilih in vsakodnevnih stikih z drugimi. Tudi Sveto pismo nam pogosto predstavi to temo, posebej še v zgodbi o Adamu in Evi. Čeprav greh obstaja tako v nas kot v svetu, smo po vstajenju Jezusa Kristusa pred njim obvarovani. Zlo nima nikoli zadnje besede.

Ali moj svetovni nazor odseva mojo vero v vstajenje?

Kako z dejanji in besedami kažem, da zaupam v premoč dobrega nad zlim?

(Zmoli z naslednjimi besedami ali kakor ti pride na misel.) Troedini Bog, bodi z mano v vsakem trenutku tega dne. Po odrešujoči milosti Jezusovega vstajenja prenovi moj odnos s tabo in z mojimi bližnjimi. Obudi v meni vizijo novega življenja, ki ga imam v tebi.

Amen.