Sreča

Preden začneš meditacijo, se za nekaj trenutkov ustavi. Trikrat globoko vdihni in ozavesti Božjo ljubečo navzočnost , ki te spremlja na tem potovanju rasti in odkrivanja. Pomisli na čudovite darove v Božjem stvarstvu.

Psalm 148,12-13

Mladeniči in mladenke, starčki in dečki! Naj hvalijo ime GOSPODOVO, zakaj le njegovo ime je vzvišeno, njegovo veličastvo je nad zemljo in nebom.

Vse stvarstvo razodeva, kako je Bog čudovit, in nas uči o njegovi veliki ljubezni do nas. V tem psalmu narava sama hvali Boga stvarnika. Bog, ki se razodeva v stvarstvu in Svetem pismu, si želi, da ga vsakdo intimno spozna. Božji dar ljubezni nas kliče, da z ljubeznijo nanj tudi odgovorimo.

Ko me vseokrog obdaja slava Božjega stvarstva, za kaj sem najbolj hvaležen?

Kaj si najbolj želim opevati s svojo hvalnico?

(Pogovori se z nebeškim Očetom s pomočjo naslednje molitve ali po svoje.)

 

Hvalite Boga, ki je izvir vseh milosti. Hvalite ga vse stvari tu spodaj, naj ga hvali vse, kar je v nebesih zgoraj: hvalite Očeta in Sina in Svetega Duha.

Amen.