Spremenjeni po veri

Vzemi si nekaj trenutkov, da se sprostiš, nato usmeri pozornost v svojo notranjost. Zavedaj se, da Bog ostaja s tabo tudi, ko nadaljuješ potovanje vere.

Efežanom 2,19 Potemtakem niste več tujci in priseljenci, temveč sodržavljani svetih in domačini pri Bogu.

Pismo Efežanom primerja občestvo verujočih z elementi stavbe, vgrajenimi v Božje svetišče, katerega temeljni kamen je Kristus. S posvetitvijo Cerkvi se spremenimo in postanemo novi ljudje, poklicani k hoji za Jezusom. Nismo več tujci, ampak del Božje družine, katere poslanstvo je spremeniti svet. V vsem, kar naredimo kot občestvo verujočih, je Jezus tisti, ki nas ohranja skupaj.

Kako sem doživljal spremembe, ki sem jih izkušal, ko sem bil sprejet v neko skupino, razred, službo, družino ali ko sem sklenil novo prijateljstvo?

Kako se lahko navzven vidi, da se je moje življenje zaradi delovanja Svetega Duha spremenilo?

(Govori z Bogom, uporabi naslednjo molitev ali svojo.) Bog, ki delaš vse novo, s krstno vodo si me zaznamoval za svojega in me postavil, da se pridružim tvojemu Sinu v izpolnjevanju tvoje volje.

Amen.