Služiti

Ustavi se za trenutek in dopusti tišini, da te prevzame. Naj te begajoče misli ne vznemirjajo. Nekajkrat počasi, globoko vdihni. Zavedaj se, da te Bog neskončno ljubi.

Marko 10,45

Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.

Jezus zelo jasno opozori na nasprotja med načinom njegovega vodenja in drugih voditeljev. Bistvo njegovega vodenja je služenje. Celotno njegovo poslanstvo je bilo osredotočeno na služenje ljudem v stiski, posebno ubogim in bolnim. Jezus je prinesel življenje tako tem, ki jih je pozdravil, kakor tudi tistim, ki so bili priča teh ozdravitev. Jezusovo poslanstvo dobi svoj polni izraz na križu. Vsakič, ko naredimo znamenje križa, naj bi se spomnili globin ljubezni, ki jo je Jezus izkazoval in h kateri smo tudi sami poklicani..

Kako bi lahko s svojim življenjem globlje odseval Jezusov klic k ljubečemu služenju?

Kdo so bili tisti, ki so mi skozi leta služili v Jezusovem imenu?

(Zmoli k Jezusu naslednjo molitev ali kakor ti narekuje srce.)

 

Jezus, izvir življenja in odrešenja, pokazal si nam, kako služiti, ko si svojim učencem umil stopala. Opominjaj me še naprej, naj svoj čas in talente uporabljam za služenje bližnjim.

Amen.