Slediti veselju

Ko se pripravljaš na meditacijo, se za nekaj trenutkov ustavi. Nekajkrat globoko vdihni, da se umiriš. Zavedaj se ljubeče Božje navzočnosti v svoji notranjosti in v vsem stvarstvu.

Psalm 96,11-13

Naj se veselijo nebesa, zemlja naj se raduje, naj buči morje in kar ga napolnjuje.

Naj vriska od veselja polje in vse, kar je na njem, tedaj naj vriskajo vsa drevesa v gozdu pred GOSPODOM, ker prihaja …

Psalmist se obrača na vse stvarstvo in ga vabi: veselite in radujte se pred Gospodom. Stvarnik vsega prihaja – kako bi se na to lahko drugače odzvali? Najgloblje v naših bitjih vse prepoznava njega, ki nas je nežno ustvaril. Ko pridemo v stik s to silno resničnostjo, je edini pristen odziv veselje. Kot je dejal Teilhard de Chardin: »Veselje je zanesljiv znak Božje bližine.« Bog je navzoč povsod. Sledi veselju.

Kaj je tisto, kar me napolnjuje z veseljem?

Kako širim veselje tem, ki jih srečujem?

(Pogovori se z Bogom z naslednjimi besedami ali po svoje.)

Bog, Stvarnik vsega, pomagaj mi prepoznavati svojo navzočnost v meni in okoli mene. Naj bom za druge jasno znamenje veselja.

Amen.