Skupno življenje

V pripravi na oddih se za nekaj trenutkov ustavi. Naredi nekaj globokih vdihov in si dopusti, da vstopiš v tišino. Zavedaj se ljubeče Božje navzočnosti v sebi.

Apostolska dela 2,42

Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah.

Krščanstvo je lahko zahteven način življenja. Prvi kristjani so razumeli, da je za to nujno potrebno spreobrnenje. Morali so poslušati, se učiti, misliti in delovati zunaj majhnega kroga svojih družin. Poudarek je bil na življenju v občestvu. Skupno dobro je bilo merilo, na podlagi katerega so živeli svoja osebna življenja.

Tudi mi smo poklicani, da živimo kot Jezusovi učenci tako kakor prvi kristjani. To je življenje v občestvu, v služenju in molitvi.

Kakšen pomen ima skupno dobro pri osebnih odločitvah, ki jih sprejemam?

Kako sem kot Kristusov učenec podoben prvim kristjanom?

(Govori z Bogom v naslednji molitvi ali moli po svoje.)

 

Zvesti Bog, hvala ti, da me kličeš, naj sledim tvojemu Sinu, in za zgled vseh učencev, ki so hodili pred menoj. Podeli mi milost, da bom svoje življenje živel kot jasno znamenje svoje ljubezni do tebe.

Amen.