Skupni obedi

Privošči si nekaj trenutkov tišine. Nekajkrat počasi in globoko vdihni in pusti, da te napolni ljubeča Božja navzočnost.

Luka 22,19

In vzel je kruh, se zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: »To je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin.«

Skupni obedi, pikniki s sosedi, družinska kosila, malice na delovnih mestih, praznične gostije – vse to nas med seboj povezuje kot skupnost. V evharistiji smo intimno združeni z Jezusom v spominjanju zadnje večerje, ki jo je obhajal s svojimi učenci. V evharističnem obedu odkrijemo dokončno povezanost in intimno združenost z Bogom in vso Cerkvijo.

Ali dovolim Jezusu, navzočemu v evharistiji, da postane eno z mano v takšni polnosti, kot je mogoče, ali jo raje takoj, ko hostijo zaužijem, kar popiham?

Kako lahko pomagam drugim praznovati navzočnost Boga v evharističnem obedu?

(Moli k Jezusu, uporabi to molitev ali svoje besede.)

 

Jezus, ti me hraniš s svojim lastnim bitjem. Pomagaj mi, da bom v vsak dan vstopal voljan ljubiti in služiti tebi in drugim.

Amen.