Rodovitna zemlja

Najprej se osvobodi raztresenosti. Nekajkrat globoko vdihni, nato odpri svoj um in srce Gospodu.

Luka 8,15

»Seme v dobri zemlji pa so tisti, ki z lepim in dobrim srcem besedo slišijo in jo ohranijo ter v stanovitnosti obrodijo sad.«

Seme ne pade zmeraj v rodovitno prst. Kot nam je znano iz prilike, lahko konča med trnjem ali v kamnitih tleh. Vsak, ki je kdaj poskusil kaj gojiti, pozna posledice. Da bo seme pognalo, mora biti zemlja obdelana in za seme poskrbljeno. To je bilo tudi Jezusovo sporočilo. Sebe moramo pripraviti za sprejem Božje besede in ustvariti razmere, da se bo v nas ukoreninila. Ko smo jo enkrat slišali, jo lahko sprejmemo in naredimo za svojo. Kakor je setev semena prvi korak k žetvi, tako je poslušanje besede šele začetek naše rasti k Bogu. Biti moramo stanovitni in velikodušni, da bo beseda v naših življenjih obrodila sadove.

Kako se pripravim za sprejem Božje besede?

V kakšnem stanju je zadnje čase zemlja mojega življenja?

(Moli z naslednjo molitvijo ali kakor ti narekuje srce.)

 

Jezus, podeli mi milost lepega in dobrega srca, da bom ohranil besedo, ki si jo vame posadil.

Amen.