Rasti v svetosti

Najprej se osvobodi raztresenosti. Nekajkrat globoko vdihni, nato odpri um in srce Gospodu.

3 Mojzes 11,44

Kajti jaz sem GOSPOD, vaš Bog; posvečujte se in bodite sveti, ker sem jaz svet! Ne onečiščujte se z nobeno laznino, ki mrgoli po zemlji!

Ustvarjeni smo po Božji podobi, krščeni v Božje življenje. Naša telesa so svetišča Svetega Duha. Smo sveti ljudje, poklicani, da živimo v svetosti, s katero odgovorimo na namige in spodbude Svetega Duha v nas. Življenje v svetosti sprejema, da nas Bog ljubi in nam vedno znova odpušča. Kot odgovor moramo tudi mi vedno znova ljubiti in odpuščati.

Si dovolim dovolj časa in miru, ki ju potrebujem, da poslušam Duha, ki je v meni?

Ima molitev prednost med mojimi vsakdanjimi opravili?

(Moli z naslednjimi besedami ali kakor čutiš.)

 

Sveti Bog, vsa dobrota in svetost v mojem življenju prideta od tebe. Odpiraj me za sprejemanje teh darov.

Amen.