Pusti strahu, da gre

Pred meditacijo se za trenutek ustavi in odloži vse, kar te vznemirja. Sprosti se. Svoj um in srce odpri ljubeči navzočnosti Boga, ki te spremlja na potovanju vere, ki si se ga odločil nadaljevati.

Luka 1,28

Angel je vstopil k njej (Mariji) in rekel:»Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj!«

Kljub začetnemu strahu in negotovosti je Marija sprejela načrt, ki ga je Bog pripravil zanjo. Ljubeznivo je sprejela povabilo Boga, naj postane mati njegovemu sinu, ko je odgovorila: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« S tem je postala prva Jezusova učenka, prva, ki je Jezusa sprejela kot od Boga obljubljenega. Marija je bila s srcem in glavo na kraju, kjer je Božja milost tako presenetljivo in nenavadno lahko vstopila v njeno življenje. S svojo ponižnostjo je zgled za nas, kljub temu da jo častimo kot Božjo mater in mater Cerkve.

Kako lahko odkrijem, kje mene Bog kliče, da se v življenju odločam zanj?

V čem sem bil poklican, da postajam bolj ponižen?

(Zmoli k Bogu, z Marijinimi besedami ali po svoje.)

Božji služabnik sem, naj se mi zgodi po tvoji besedi.

Amen.