Prisluhnite šepetu

Pred meditacijo se za trenutek ustavi in vse, kar te vznemirja, izroči Bogu. Zavedaj se njegove ljubeče navzočnosti, ki te spremlja na tem potovanju notranjega spoznavanja in rasti v veri.

1 Kralji 19,12 In za potresom ogenj; a GOSPOD ni bil v ognju. Za ognjem glas rahlega šepeta.

Bog je bil v šepetu. Elija ga ni ugledal v drami in moči viharja, v potresu in ognju. Boga je prepoznal in mu odgovoril, ko ga je ta nagovoril po rahlem šepetu. Šepetanje ima v človeških odnosih in skupnem delovanju veliko moč. Biti Bogu dovolj blizu in poslušati njegovo šepetanje je lahko sredi zmede današnjega življenja velik izziv. Molitev nam ponuja lepo priložnost, da z Bogom spregovorimo in mu ‒ v odgovor na njegov šepet ‒ prisluhnemo.

Ali se v tišini dobro počutim?

Kateri zvoki iz vsakdanjega življenja me morda ovirajo v poslušanju Božjega šepeta? Kateri šumi, ki prihajajo iz mojih misli, bi me prav tako utegnili motiti?

(Prisluhni Božjemu šepetu. Nagovori Gospoda z naslednjimi besedami ali s svojimi.) Gospod, poslušam.

Amen.