Prisluhni in spreglej

Za trenutek se ustavi in pozornost posveti dihanju. Trikrat globoko vdihni in se zavej ljubeče Božje navzočnosti.


Izaija 35,5
Tedaj bodo spregledale oči slepih,
gluhim se bodo odprla ušesa.

Ta obljuba iz knjige preroka Izaija je bila dana že davno pred Jezusovim časom. Govori o prihodnjih časih, po katerih so hrepeneli mnogi. Ko je Jezus začel svoje poslanstvo oznanjanja in ozdravljanja, so se množice spraševale, ali je on Mesija. Po njem so slepi spregledali, gluhi slišali. Za tiste, ki so imeli „oči za gledanje“, je bil Jezus znamenje upanja, da Bog ni pozabil na svojo obljubo. Pred njimi so se uresničevale davne obljube, dane njihovim prednikom, in se še danes izpolnjujejo, pred našimi očmi. Opaziš to?

Kje sem opazil znamenja, da Bog nadaljuje z izpolnjevanjem svojih obljub?

Ozri se na svoj odnos z Jezusom. Si mogoče pri sebi opazil področja, za katera bi raje še naprej ostal „slep in gluh“? Prosi Gospoda, da vstopi vanje in jih ozdravi.

(Obrni se na Gospoda z naslednjo molitvijo ali uporabi svojo.)
Gospod, ozdravi me vsega, kar me ovira, da bi te jasneje videl in slišal. Da bi v ljudeh, ki jih srečujem, zmogel prepoznati tebe.

Amen.