Prepoznaj Gospoda

Preden začneš z meditacijo, se osvobodi raztresenosti. Nekajkrat globoko vdihni. Odpri svoj um in srce Bogu.

1 Samuel 3,10 Tedaj je prišel GOSPOD, se ustavil in zaklical kakor prej: »Samuel, Samuel!« Samuel je rekel: »Govôri, kajti tvoj hlapec posluša.«
Gospod je poklical Samuela trikrat, preden ga je ta prepoznal. Podobno je lahko tudi z nami. Vemo, da je Bog navzoč v naših vsakodnevnih opravilih in v ljudeh, ki jih srečujemo, a ga v svoji naglici včasih ne prepoznamo. Hitimo živeti po svojih dnevnih načrtih, morebitna presenečenja zaznavamo kot moteče prekinitve. Gospod pa nas želi obiskati, pritegniti našo pozornost in neredko nas mora pošteno dregniti, da ga opazimo.
Kakšne okoliščine je Bog preko leta uporabil, da bi pritegnil mojo pozornost?
Kako sem se odzval, ko je Bog blago trkal na moja vrata?
(Moli z naslednjimi besedami ali kakor čutiš.) Gospod, nauči me odprtosti, da te bom prepoznal in ti odgovoril: “Tukaj sem, Gospod.“
Amen.