Povezani

Preden začneš meditacijo, se za trenutek ustavi, da se umiriš. Nekajkrat globoko vdihni in si prikliči v spomin, da si v ljubeči navzočnosti Boga, ki te spremlja na tvojem potovanju vere.

Matej 5,24

»… pústi dar tam pred oltarjem, pojdi in se najprej spravi z bratom, potem pa pridi in daruj svoj dar.«

Evharistija ni izkušnja med menoj in Jezusom. Resnična Kristusova navzočnost, ki smo je deležni v evharistiji, nas še intimneje poveže z Bogom in drugimi ljudmi. K maši, ki jo kot skupnost obhajamo, pridemo, da še popolneje spoznamo Boga v Besedi in zakramentu. Naši odnosi z drugimi so intimno povezani z našim odnosom z Jezusom v evharistiji.

Koliko se zavedam Jezusove navzočnosti v evharistiji?

Kako to moje zavedanje vpliva na moje odločitve, vrednote in prepričanja?

(Govori z Jezusom, uporabi te besede ali pa svoje.)

Jezus, ti si usmiljen in velikodušen do mene. Daj, da bi bolj skrbel za druge, in me po evharistiji preoblikuj po svoji podobi.

Amen.