Poslušati

Najprej se osvobodi raztresenosti. Nekajkrat globoko vdihni, nato odpri um in srce Svetemu Duhu, ki je s tabo in ti pomaga, ko napreduješ na tem potovanju duhovne rasti in odkrivanja.

Luka  2,28-32

Simeon ga je vzel v naročje, slavil Boga in rekel: »Gospodar, zdaj odpuščaš svojega služabnika po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle tvojo rešitev, ki si jo pripravil pred obličjem vseh ljudstev: luč v razodetje poganom in slavo Izraela, tvojega ljudstva.«

Noben zunanji znak ni dal Simeonu vedeti, da je dete, ki sta ga Jožef in Marija prinesla v tempelj, Mesija. Simeon je prisluhnil Svetemu Duhu in prepoznal Mesijo. Isti Sveti Duh govori tudi nam, da bi nam dal uvid in nas vodil v naših odnosih z Bogom, z drugimi in s sabo. Ko poslušamo Svetega Duha, lahko razumemo, kako je Bog navzoč v naših življenjih, in se dobro odločamo.

Kdaj najlaže zaznam vzgibe Svetega Duha?

Kako lahko najbolje ustvarim ozračje, ki bo tudi drugim pomagalo, da bodo pozorni na Svetega Duha?

(Zmoli k Svetemu Duhu, uporabi naslednjo molitev ali svojo.)

 

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo.
In prenovil boš obličje zemlje.

Amen.