Osnovne potrebe

Najprej se osvobodi raztresenosti. Nekajkrat globoko vdihni, nato odpri um in srce Gospodu.

Matej 6,11-12

Daj nam danes naš vsakdanji kruh; in odpústi nam naše dolge, kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom.

Ko Jezus uči učence, kako naj molijo, jim približa Boga kot ljubečega očeta, ki poskrbi za naše potrebe. Življenje v potrošniški kulturi nam včasih otežuje razločevanje med našimi željami in našimi potrebami. Gospodova molitev, v dveh stavkih, omeni Božjo voljo, vsakodnevne potrebe, odpuščanje in reševanje od hudega kot naše osnovne potrebe. Tudi poudari, da je način, kako Bog zadovoljuje naše potrebe, neposredno povezan z načinom, kako se mi odzivamo na potrebe drugih.

Kako bi lahko jasneje prepoznaval, kako čudovito Bog vsak dan izpolnjuje moje potrebe?

Je kdo, ki mu lahko odpustim, kakor je Bog meni odpustil?

(Govori z Bogom, uporabi te besede ali druge, ki ti pridejo na misel.)

Usmiljeni in velikodušni Bog, hvala, da izpolnjuješ moje potrebe. Zmanjšaj moje želje in mi pomagaj odsevati tvoje usmiljenje in velikodušnost v skrbi za druge.

Amen.