Odsevati Božjo ljubezen

Vzemi si nekaj trenutkov, da se notranje umiriš. Dihaj globoko, da te napolni Božja navzočnost.

Matej 5,44-45

Jaz pa vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo, da boste postali sinovi svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim.

Jezus nam pove, da Božja ljubezen ne dela razlik med tistimi, ki so dobri in tistimi, ki so hudobni. Ljubiti svoje sovražnike ni lahka naloga, a smo kot Jezusovi posnemovalci k temu poklicani. Naša ljubezen naj bi odsevala ljubezen, ki jo Bog čuti do vsakega posameznika. Jezus nas opogumlja, naj rastemo v ljubezni do vseh tako, da zanje molimo. Tako bomo postali zmožni gledati z očmi Boga in ljubiti z njegovo ljubeznijo.

Kdo so v mojem življenju tisti, ki jih imam za sovražnike ali preganjalce?

Kaj moram odložiti, da jih bom ljubil tako, kot jih ljubi Bog?

Sem pripravljen prositi za milost, da bi ljubil na takšen način?

(Govori z Bogom v naslednji molitvi ali pa moli po svoje.)

 

Ljubeči Bog, hvaležen sem ti za mnogotere načine, na katere me ljubiš. Pomagaj mi gledati s tvojimi oči,  da bom lahko rastel v ljubezni do drugih, kot to delaš ti.

Amen.