Odpuščam ti

Ko se pripravljaš na meditacijo, se za nekaj trenutkov ustavi in sprosti. Nekajkrat globoko vdihni in se zavedaj ljubeče navzočnosti Boga v sebi.

Matej 18, 21-22

Tedaj je pristopil Peter in mu rekel: »Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat?« Jezus mu je dejal: »Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat.«

Kdo od nas še ni izkusil potrebe, da bi mu bilo odpuščeno? Odpuščanje je del vsakodnevnega bivanja z drugimi. Včasih smo mi tisti, ki smo poklicani k odpuščanju, in odpuščati tem, ki so nam najbližje, je lahko najtežje. Kaže, da je to tisto, o čemer Peter sprašuje. Jezusov odgovor meri naravnost v srce vprašanja; odpuščanje nima ne vrha ne meja.  Oče nam je odpustil vse in tudi mi smo poklicani, da delamo tako v odnosu z drugimi. Je to preprosto? Ne. Je vredno? Vedno.

Kako izkažem odpuščanje nekomu, ki ga ljubim?

Kako prosim odpuščanja nekoga, ki ga ljubim?

(Moli k Bogu, uporabi to molitev ali svoje besede.)

 

Usmiljeni Bog, izkazal si nam odpuščanje s tem, ko si poslal svojega Sina Jezusa, da je trpel, umrl in spet vstal v slavi.

Pomagaj mi izkazovati hvaležnost tebi s tem, da bom velikodušno odpuščal tem, ki so me žalili.

Amen.