Odgovarjati na ljubezen

Odloži svoje vsakodnevne skrbi in opravke in se umiri v navzočnosti Boga, ki je s tabo v tem trenutku.

Kološanom 3,17

In vse, kar koli delate v besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu.

Bog želi biti v odnosu z nami. Zato nam ponuja pomoč v desetih zapovedih, smernicah, ki nam pomagajo živeti v pravem odnosu z njim in z drugimi. Bog nam je tudi poslal svojega sina, Jezusa, čigar celotno življenje je za nas zgled, kako naj živimo v odnosu z Očetom. Jezusovo življenje in smernice desetih zapovedi nam kažejo, kako na ljubezen odgovarjati z ljubeznijo, ki se razodeva v besedi in dejanju.

Katera zapoved mi je v poseben izziv?

Kaj bi želel spremeniti?

(Pogovori se z Bogom, z naslednjimi  besedami ali po svoje.)

 

Ljubeči Bog, vem, da mi želiš pomagati, da bi živel v resničnem odnosu s tabo in drugimi. Pomagaj mi spoznati tvojo voljo in imeti pogum, da spremenim svoja pota.

Amen.