Obnavljati svoje duše

Pred meditacijo se za nekaj trenutkov ustavi in pusti raztresenost ob strani. Zavedaj se, da si v naročju ozdravljajoče Božje navzočnosti.

Luka 9,2

Poslal jih je oznanjat Božje kraljestvo in ozdravljat bolnike.

Človeško življenje je sveto in prežeto z dostojanstvom celo, kadar je poškodovano od greha ali prizadeto zaradi fizičnega trpljenja. Jezus je med svojim poslanstvom zdravil telesne in duševne bolečine. Njegovo ozdravljajočo navzočnost danes najdemo v zakramentih pokore in bolniškega maziljenja. Ta zakramenta obnovita življenje tem, ki ju prejmejo. Z njima se nadaljuje Jezusovo delo odrešenja, da se naše duše povrnejo k milosti in življenju v Kristusu.

V čem se vrednote moje vere razlikujejo od družbenega pogleda na človeško trpljenje in vrednoto človeškega življenja?

Kako lahko moja navzočnost ozdravlja in tolaži druge?

(Moli k Jezusu, uporabi naslednje besede ali svoje.)

 

Jezus, ti me ozdravljaš greha. Bodi navzoč vsem, ki trpijo, in jim nakloni milost svoje ozdravljajoče navzočnosti in usmiljenja.

Amen.