Novost življenja

Preden začneš meditacijo, se za nekaj trenutkov ustavi in usmeri pozornost v svojo notranjost. Dihaj globoko in ozavesti ljubečo navzočnost Svetega Duha, ki ti bo pomagal nadaljevati tvoje potovanje vere.

Rimljanom 6,4

S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja.

V zakramentih okušamo resnico, da se želi Bog dotakniti naših src in s svojo ljubeznijo spremeniti naša življenja. Vstopni zakramenti nas preobražajo, pritegujejo v življenje Cerkve in nam dajejo milost, da sledimo Božji volji. Očiščena greha po krstu, okrepljena s Svetim Duhom pri birmi in hranjena z Jezusom v evharistiji se naša življenja spremenijo, v naši notranjosti se rodi novo življenje. Z uporabo vsakdanjih prvin, kruha, vina, vode, sveč, olja in belih oblek, se na otipljiv način srečamo z nevidno resničnostjo Božje milosti.

Kako zakramenti hranijo moje življenje?

Kje v svojem duhovnem življenju najbolj okušam novost življenja?

(Govori z Bogom v naslednji molitvi ali pa uporabi svojo.)

 

Oče, Sin in Sveti Duh, še naprej preobražaj moje življenje.

Amen.