Nikoli nismo zapuščeni

Preden začneš, se za nekaj trenutkov ustavi in sprosti. Trikrat globoko vdihni in se zavedaj, da te obdaja ljubeča Božja navzočnost.

1 Mojzes 3,15

Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo ter med tvojim zarodom in njenim zarodom. On bo prežal na tvojo glavo, ti pa boš prežala na njegovo peto.

Čeprav se bolečina greha širi po svetu, nam Bog govori o nekom, ki nas bo branil pred zlom tistega, ki je zapeljal Adama in Evo. Ko slišimo šepete ali krike, ki nas zapeljujejo, da bi se obrnili stran od zaupnega odnosa z Bogom, se spomnimo zgodbe o padcu Adama in Eve. Tudi ko se obrnemo proč od Boga, nas on ne zapusti. Jezus in Sveti Duh sta v naših življenjih navzoča, da nam pomagata premagovati skušnjave in živeti v zvestobi Bogu.

Kako sem skušan, da bi se obrnil stran od Boga in drugih?

Kaj lahko storim, da bi se bolj odprl Božji milosti?

(Obrni se na Gospoda z naslednjo molitvijo ali kakor ti narekuje srce.)

 

Ko se obrnem stran od tebe:             Usmili se me, Gospod.

Ko se obrnem stran od teh okoli mene: Usmili se me, Gospod.

        Ko zaslišim Božjo Besedo:             Hvala ti, Gospod.

         Ko odprem srce drugim:              Hvala ti, Gospod.

Amen.