Ne pripadaš sebi

Ko začenjaš meditacijo, se za nekaj trenutkov ustavi, da se umiriš. Naj se tvoj um osvobodi vsakršnega vznemirjenja ali skrbi. Zavedaj se velike ljubezni, ki jo Bog čuti do tebe.

Korinčanom 6,19-20 Mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga? Ne pripadate sebi, saj ste bili odkupljeni za visoko ceno. Zato poveličujte Boga v svojem telesu.

Sveti Pavel tu poudarja, da naša telesa niso naša last, temveč so svetišče Svetega Duha, ki pripada Bogu in je odkupljeno za visoko ceno. Svetišče je posvečen in čaščenju namenjen prostor. Kot njegovim oskrbnikom nam je zaupano, da se na vzgibe, ki so povezani z našim telesom, umom in duhom, odzivamo z moralno zdravimi odločitvami. Če hočemo poveličevati Boga v svojem telesu, se moramo vsak dan prav odločati o vsem, kar zadeva naše zdravje, dobro počutje in spolnost. Zavedanje, da Sveti Duh biva v nas, je za nas luč pri sprejemanju odločitev in nas utrjuje, da živimo kot svetišče Svetega Duha.

Kdaj se mi je najteže zavedati, da sem Božje svetišče?

Kakšno ljubezen in nego potrebuje moje telo, kot svetišče Svetega Duha?

(Pogovori se z Bogom z besedami spodnje molitve ali po svoje.) Bog, ustvaril si me kot dobrega. Podeli mi milost, da se bom vedno zavedal, da pripadam tebi in da tvoj Duh prebiva v meni.

Amen.