Največji Božji dar

Ko vstopaš v molitev, se za trenutek ustavi in dovoli telesu in umu, da se umirita. Nekajkrat počasi in globoko vdihni. Bog čuti do tebe posebno naklonjenost in ljubezen, ki ti jo želi v naslednjih minutah razodeti.


Luka 22,19

In vzel je kruh, se zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel:
»To je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin.«


Največ, kar lahko drugemu podariš, si ti sam. Tej resnici da Jezus s postavitvijo svete evharistije med zadnjo večerjo dodaten, globlji pomen. Podari se v celoti, za vse ljudi in za vse čase. Za Boga ni časovnih ali prostorskih omejitev in vsako darovanje svete maše nam prinaša Jezusovo žrtev v sedanji čas.

Ko med sveto evharistijo prejemamo Kristusovo telo in kri, se zaupno združujemo z Jezusom, s svojimi bližnjimi in vsemi verujočimi.


Se med prejemanjem svetega obhajila kdaj zavedam veličine Jezusove ljubezni do mene?

Kakšne spremembe vnaša v moje življenje prejemanje Jezusa v sveti evharistiji?

(Z naslednjo molitvijo ali s svojimi besedami se pobožno obrni na Jezusa.)

Jezus, moj učitelj, prijatelj in rešitelj. Hvalim te za vsakokrat, ko se mi podarjaš v sveti evharistiji.


Amen.