Naj vaša luč sveti

V pripravi na meditacijo usmeri pozornost na svojo notranjost. Bog te kliče, da bi bil svetilnik ljubezni med ljudmi. Umiri se in sprosti v njegovi ljubeči navzočnosti.

Matej 5,14

Vi ste luč sveta.

Skozi stoletja je bila Cerkev svetilnik za mnoge ljudi. Včasih dobi luč podobo tolažbe v stiski. Drugič pride kot odpuščanje, milost ali spreobrnjenje srca. Ta luč se prenaša skozi človeška bitja. Krst nas kliče, da prinašamo Kristusovo luč svetu. To zahteva od nas odprtost, da dovolimo Kristusu delovati po nas kot posameznikih in kot skupnosti. Ko se trudimo biti vir luči v svetu, zmanjšujemo učinke teme.

Kje sem lahko vir luči danes?

Kdo prinaša Kristusovo luč v moje življenje?

(Uporabi to molitev ali svojo.)

 

Jezus, luč sveta, hvala, da me pošiljaš naprej v svet, da sem tvoja luč. Pomagaj mi odložiti vse, kar mi preprečuje, da bi tvoja luč svetila skozi mene.

Amen.