Moje telo je tempelj

Preden začneš, se za nekaj trenutkov ustavi in pozorno prisluhni svojemu dihanju. Nekajkrat globoko vdihni in se zavedaj ljubeče Božje navzočnosti. On bdi nad tabo, je v tebi in okoli tebe.

1 Kor 6,19 Mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ga imate od Boga?
Telo, v katerem živim, je svetišče. Kako veličastna misel! Ozrem se v tempelj svojega telesa. Kaj mi govori o namenu mojega življenja? Kaj drugim pripoveduje o meni, kdo sem jaz, kaj njim predstavljam? Moje telo je tempelj, v katerem biva Božji Duh. Ne pripadam samemu sebi in nimam popolnega nadzora nad stvarmi. Nihče od nas ga nima. Vsak dan znova smo vabljeni h globljemu zavedanju, da je naše življenje sveto, da je vse življenje sveto, ker nas je naredil in v nas prebiva Stvarnik vsega, kar živi.
Kako se zavedam svetosti svojega življenja, življenja svojih bližnjih, vsega, kar živi?
Kaj bi lahko danes spremenil ali drugače naredil, da bi se globlje zavedal svetosti svojega telesa, templja Svetega Duha?
(Nagovori Gospoda z besedami spodnje molitve ali s svojimi besedami.) Gospod vsega Stvarstva, ti napolnjuješ zemljo s svojim Svetim Duhom in nas vse posvečuješ. Podeli mi milost, da bi se vedno bolj zavedal svojega dostojanstva in da bi enako spoštovanje čedalje bolj izkazoval tudi svojim bližnjim in vsemu, kar živi.
Amen.