Ljubeča Božja navzočnost

Najprej se za trenutek ustavi, da se umiriš. Nekajkrat počasi in globoko vdihni. Zavedaj se globoke ljubezni, ki jo Bog čuti do tebe.

Hebrejcem 11,3

 

Po veri spoznavamo, da so bili svetovi urejeni z Božjo besedo, tako da je to, kar se vidi, nastalo iz tega, kar se ne kaže.

Uporaba pridevnika »urejen« je v tej vrstici še posebej primerna. Bog ni vesolja ustvaril, potem pa ga prepustil samo sebi, ampak je bilo to ustvarjeno in urejeno, oblikovano in uglašeno po Bogu, ki neprenehoma stoji nasproti kaosu. Božja ljubeča navzočnost jasno odseva iz lepote in uravnoteženosti vsega stvarstva. Po veri v Božjo Besedo spoznavamo, da je vse, kar obstaja, razodetje Gospoda. Kot verniki ne potrebujemo otipljivih dokazov, da bi verovali, pač pa tudi zato, ker verujemo, lahko vidimo otipljive dokaze vseokoli sebe.

Kaj v Božjem stvarstvu najbolj hrani moje duhovno življenje?

Ali rastem v odnosu z Gospodom, ko se čedalje bolj zavedam večne Božje ljubezni?

(Govori z Bogom v naslednji molitvi ali moli po svoje.)

 

Bog vsega, kar je in kar bo, hvala za moj dar vere.

Amen.