Klicati grešnike

Pred meditacijo se za trenutek ustavi in vse, kar te vznemirja, položi v Božje roke. Trikrat globoko vdihni. Ne pozabi, da si v ljubeči Božji navzočnosti.


Luka 5,32

»K spreobrnjenju nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.«


Jezus je uporabil zelo preprost stavek, da je izrazil osnovni namen svojega poslanstva: Bog ljubi grešnike. Pismouki in farizeji tistega časa so take ljudi izključevali, Jezus pa nam drugače kakor oni sporoča, naj sovražimo greh, toda grešnika naj ljubimo. To je kazal tudi s svojimi dejanji. Jezus je jedel z izobčenci, ozdravljal obsedene od hudih duhov, zavzel se je za cestninarja in se pogovarjal Samarijani. Takšno vedenje je bilo za nekoga, ki se razglaša za Božjega sina, nezaslišano! Danes vemo, da je izoliranje grešnikov od ozdravljajočega Jezusovega dotika v nasprotju z Božjim bistvom. Bog vztrajno bedi nad nami, dokler se ne pokesamo in razveselimo, ko se grešni vrne domov. Bog računa na nas, da bomo nadaljevali Jezusovo poslanstvo.

Kako bi si lahko razložil Jezusovo poslanstvo s primeri iz današnje naslovne vrstice?

Kako izpolnjujem Jezusovo ozdravljajoče poslanstvo v vsakdanjem življenju?

(Moli s svojimi besedami ali z naslednjimi.)

Bog ljubezni, pomagaj mi, da bom orodje tvojega odpuščanja.


Amen.