Kjer sta se dva ali trije zbrali

Za trenutek se ustavi in posveti pozornost dihanju. Trikrat globoko vdihni in se zavej ljubeče Božje navzočnosti.

Matej 18,20 Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.

Jezus daje svojim učencem zagotovilo, ki mu je pridružen izziv. Obljublja, da bo kljub fizični odsotnosti po vstajenju med njimi navzoč na nov način. Izziv je odkriti, kje bo mogoče okušati njegovo navzočnost. Jezus ne pravi, da ga bodo našli v samoti, prej ga bodo srečali med verujočimi, ki so se zbrali skupaj − sredi teh, ki iščejo drug drugega, da bi gradili skupnosti vere. Učenci se morajo zanesti drug na drugega, če hočejo okušati navzočnost vstalega Jezusa.

Sem kdaj izkušal Jezusovo navzočnost, ko sem se v molitvi pridružil drugim?

Na koga bi se lahko te dni obrnil, da bi se mi pridružil v molitvi za poseben namen?

(Govori z Jezusom v naslednji molitvi ali moli po svoje.) Vstali Jezus, hvala ti, da me vabiš v skupnost z drugimi verniki. Naj bo tvoja navzočnost tista, ki nas podpira.

Amen.