Kaj je lažje?

Preden začneš, se za nekaj trenutkov ustavi in usmeri pozornost na dihanje. Nekajkrat globoko vdihni. Ozavesti ljubečo Božjo navzočnost.

Marko 2,9-12 »Kaj je laže: reči hromemu: ›Odpuščeni so ti grehi‹ ali reči: ›Vstani, vzemi posteljo in hôdi‹? Ampak da boste vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe,« je rekel hromemu, »ti pravim: Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov!« Ta je vstal in takoj dvignil posteljo ter šel ven vpričo vseh, tako da so bili vsi iz sebe in so slavili Boga ter govorili: »Kaj takega še nikoli nismo videli.«

Vsi, ki so tega dne poslušali Jezusa, so vedeli, da ima Bog edini oblast odpuščati grehe. Misli in srca navzočih sta napolnjevala sumničavost in obsojanje. Kdo je bil ta človek, ki je stal pred njimi? Jezus je izkoristil priložnost, da je ozdravil možaka in pokazal svojo moč odpuščati grehe. Človek, ki si je od Jezusa želel le telesnega ozdravljenja, je od njega dobil še veliko več. Njegova vera in zaupanje ter vera in zaupanje njegovih prijateljev so bili kanal za njegovo duhovno ozdravljenje. Njegova postelja, nekdaj kraj omejenosti, je postala spomin na njegovo srečanje z Bogom v osebi Jezusa. Podobno kot hromi mož tudi mi dajemo Jezusu priložnost, da nas preseneti z veliko več, kot ga prosimo, kadar se mu približamo v veri.

Me danes kaj omejuje, da bi lahko Jezusa prosil za ozdravljenje?

Kdaj sem se srečal z ozdravljajočim Božjim odpuščanjem? Kako me je ta izkušnja spremenila?

(Z naslednjo molitvijo ali s svojimi besedami se pobožno obrni na Jezusa.) Jezus, odpustil si grehe možu, ki je bil hrom, in vsem, ki so bili temu priča in so slavili Boga. Podeli mi milost, da ti bom izkazoval slavo tako, da bom za pričo tvoji odpuščajoči ljubezni.

Amen.