Izbirati dobro

Na začetku si vzemi nekaj časa in usmeri pozornost na svojo notranjost. Zavej se navzočnosti Boga, ki je s teboj, ko se še enkrat pripravljaš, da boš odgovoril klicu po širjenju Jezusovega veselega oznanila.

Psalm 34,14–15

Zadržuj svoj jezik od zla, svoje ustnice od zvijačnega govorjenja. Ogiblji se zla in delaj dobro, išči mir in se zanj zavzemaj.

Živeti moralno ni povezano le s tem, česa v življenju ne delamo, ampak vključuje tudi to, kar se odločimo narediti: upiranje zlu, želja po delanju dobrega … Jezus nas uči, naj Božjemu kraljestvu služimo v besedah in dejanjih. Vsak dan smo poklicani, da delamo za Božje kraljestvo in ob vsakršni priložnosti pričujemo za Kristusa. Okrepljeni z milostjo zakramentov bomo rasli v Božji milosti, ki jo potrebujemo za služenje drugim.

Kako je vera obogatila moje razumevanje stvari in moje delovanje?

Kako bi lahko danes pričeval za Kristusa?

(Govori z Bogom, uporabi naslednje besede ali druge, ki ti pridejo na misel.)

Bog usmiljenja, ljubezni in pravice, hvala, da milostno deluješ v mojem življenju.

Amen.